ความเป็นมาของเครื่องโหวตลงคะแนนเลือกตั้งในต่างประเทศ

my-choice

วันนี้ http://www.mychoice.in.th/  เราจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักถึงความเป็นมาของเครื่องโหวตลงคะแนนเลือกตั้งในต่างประเทศค่ะ

ในสมัยโรมันการลงคะแนนใช้การหย่อนลูกหินก้อนดินเหนียวหรือเศษดินเผาลงในภาชนะการลงคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้งมีหลักฐานปรากฏในราวปี  139 ก่อนคริสตกาล ณ กรุงโรม

นับตั้งแต่ระบอบการปกครองของประเทศต่างๆในยุโรปได้เริ่มเปลี่ยนแปลงมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย ราวพุทธศักราช 2343  การจัดการเลือกตั้งในระยะแรก ๆ จะเกี่ยวข้องกับการจัดการลงคะแนนเลือกตั้ง การจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และกระบวนการบริหารจัดการการเลือกตั้ง เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดการเลือกตั้งระยะแรก ๆ ในการลงคะแนนเลือกตั้งจะเป็น กระดาษ และปากกา เดิมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเขียนด้วยลายมือ ต่อมาเมื่อมีเครื่องพิมพ์ดีดเกิดขึ้น จึงเปลี่ยนมาเป็นการพิมพ์ สำหรับการนับคะแนนจะใช้การขีดบนกระดานดำ
เมื่อเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นได้มีการริเริ่มนำเครื่องลงคะแนน และคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเลือกตั้ง โดยในราวปีพุทธศักราช 2343 Joseph Marie Jacquard  ได้ประดิษฐ์เครื่องลงคะแนน ขึ้นเป็นครั้งแรก

เครื่องลงคะแนนแบบ  Lever Pull Machines

ในปี พุทธศักราช 2513 ได้เริ่มมีการนำ เครื่อง Optical Scanner มาช่วยในการนับคะแนน  เมื่อถึงปีพุทธศักราช 2533

เครื่อง Optical Scanner

เริ่มมีการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ แบบ บันทึกการลงคะแนน (Direct Recording Electronics : DRE ) แทนการใช้บัตรเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณร้อยละ 98 ได้ใช้เครื่องลงคะแนนดังกล่าวนี้ ในปีพุทธศักราช 2539 ในการเลือกตั้งท้องถิ่น และการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐ
ประเทศต่าง ๆ  นำเทคโนโลยีมาช่วยในการลงคะแนนและการนับคะแนนการเลือกตั้งแตกต่างกันไป ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐ  ยุโรป อเมริกาใต้ และประเทศในเอเชียบางประเทศ ได้เริ่มเปลี่ยนวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งจากการลงคะแนน ด้วยบัตรเลือกตั้ง ไปเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งด้วยเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น

 

Tags :