การเตรียมติวสอบราชการไปจวบจนถึงการสอบจำเป็นต้องปฏิบัติเช่นใด

ขั้นตอนการติวสอบราชการ

  • ขั้นตอนในการติวสอบราชการในสังกัด ก.พ. อาจารย์สังกัด ก.ค. ข้าราชการสังกัด กทม.และเทศบาล จะมีการสอบ 3 ภาค คือ

ภาค ก. ความรู้ ศักยภาพทั่ว ๆ ไป

ภาค ข. ความรอบรู้ ความถนัดตำแหน่ง

ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

การติวสอบราชการความรู้ความสามารถทั่ว ๆ ไป

  • วิชาภาษาไทยติวสอบราชการภาษาไทยของ กรุงเทพมหานคร มีประเภทเหมือนกับติวสอบราชการภาษาไทยของ ก.พ. จะมุ่งเน้นเรื่องความรู้ความเข้าใจภาษา คือ การอ่านข้อความและบทความ นอกจากนี้ยังมีความสำคัญของคำและถ้อยคำ การใช้คำพูดและกลุ่มคำ การเรียบเรียงประโยคตามแบบอย่างภาษา การเรียงประโยค สิ่งที่ไม่มุ่งเน้นคือการเขียนประโยค
  • วิชาความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ พิจารณา และโดยสรุปเหตุผล ในติวสอบราชการของ กทม. จะไม่มีติวสอบราชการรวมความจากเครื่องหมาย ประเภทแบบทดสอบจะเป็นเรื่องต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้นผู้สมัครสอบควรจะดูเนื้อหาเรื่องเลขคณิตพื้นฐานให้มากเพราะจะเป็นพื้นฐานของการติวสอบราชการเรื่องการพิจารณาข่าวสารจากกำหนดการและแผนภูมิด้วย

ข้อแนะนำในการเตรียมตัวติวสอบราชการก่อนสอบจริง

  • ต้องมองหาเวลาติวสอบราชการความรู้ศักยภาพทันทีที่มีเวลาจะทำได้ เพื่อค้นหาประสบการณ์และดูคะแนนแบบทดสอบเพิ่มมากขึ้น
  • หลังจากติวสอบราชการจงทำสรุปย่อเนื้อหาสาระของวิชาที่ติว ย่อเฉพาะเจาะจงใจความสำคัญสั้น ๆ ใช้ภาษาของตนเองเพื่อให้สบายในการไตร่ตรอง
  • ต้องมองหาบุคคลช่วยเหลือติวสอบราชการในเรื่องที่เราไม่เชี่ยวชาญ อย่างเช่น คณิตศาสตร์ เรื่องบางเรื่องถ้าอ่านเองจะเสียเวล่ำเวลามาก แต่ผิมีคนมาชี้แจงให้จะเข้าใจไม่ยากในเวลาอันเร็ว

• ให้จุดสำคัญของการป้องกันสุขภาพและสุขภาพจิตใจ ซึ่งจะเป็นกลุ่มสำคัญที่จะช่วยให้การศึกษาเล่าเรียนและการติวสอบราชการได้ผลดี

Tags : ,